Natukene kevadistest naerukajakatest


Naerukajakad jaotuvad kaheks: rändlinnud ja kodulinnud. Rändlinnud on need, kes rändavad, kodulinnud on need, kes tulevad koju. Esimesel korral ei oskagi öelda, kumb sul ees seisab. Aega on vaja. Kui sama rõngas ilmub uuesti välja mitme päeva pärast, või igal kevadel, siis on tõenäoliselt tegu kodulinnuga. Seevastu rändlinde näeb vaid ühe korra – tuleb võtab paar nokatäit saia või jääb üheks ööks Emajõele peatuma ning siis lendab edasi. Aprillikuus on Tartus umbes pooled rõngastega naerukajakad kodulinnud. Mõnel neist on ka kindel teada olev talvitusala, näiteks 2014. aastal Hollandis valge plastikrõngaga U-5 märgistatud naerukajaks  veedab kõik talved Gröningenis (sealt on kokku 199 vaatlust) ning kevadel tuleb Tartusse (2018-2019 kokku 10 vaatlust).

Gröningenis rõngastatud naerukajakas U-5

Samuti on kindel kodulind Poolas 2016. aasta juulikuus rõngastatud kollane T55T, kes saabub igal kevadel Tartusse (2017-2019 kokku 6 vaatlust), kuid talvisest perioodist tema kohta teateid pole.


Poolas rõngastatud naerukajakas T55T
Omamoodi huvitavaks kodulinnuks on üks 2008. aastal Poolas rõngastatud naerukajakas, keda on Tartus nähtud alates 2014. aastast (9 vaatlust) ning kes talvitub Saksamaal Bremenis (33 vaatlust). Läbi aegade on tulnud paar vaatlust ka tema rändeteelt – Poolast ja Lätist.

FN 77732 taasleiud

 Iseenesest poleks selles eluloos midagi eriskummalist, aga… sellel kajakal ei ole plastikrõngast - kõik tema 44 vaatlust on tehtud metallrõnga lugemise teel. Metallrõnga lugemine on suhteliselt keerukas tegevus, mis nõuab tahet ja kannatust nii linnult kui ornitoloogilt. Tehniliselt on seda kõige lihtsam teha fotoaparaadiga - rõngast tuleb igast küljest pildistada ning loota, et pärast saab arvutis pildi kokku panna.


Gdansk FN 77.732

Rändlindude kohta ei oskagi midagi erilist öelda, need tulevad korraks ja lendavad siis edasi ning rohkem neid ei näe. Mõnda neist kohatakse varem või hiljem Sankt-Peterburgis, Tartu on jäänud neile rändeteele ja siin ei pruugi nad mõnel teisel aastal üldse peatuda. Vahel on näha, et mõnest kindlast talvituspiirkonnast on saabunud terve rändesalk linde – paar aastat tagasi olid Tartus korraga mitmed Saksamaal rõngastatud linnud, mõnel teisel korral on andnud tooni taanlased või hollandlased. Tänavu aprilli alguses peatus siin salk naerukajakaid Aadria merelt, kelle hulgas oli kaks Horvaatia rõngast ja üks Itaalia oma.


Horvaatias rõngastatud naerukajakas S5KC

Tekst ja fotod: Arnold Kristjuhan

Kommentaarid